Kviečiame į paskaitą ir diskusiją „Ar algoritmai yra nešališki ir neutralūs lytinės tapatybės atžvilgiu?“ (anglų k.)

2019 m. kovo 11 d.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakuleto Lyčių studijų centras, VU bendruomenės reikalų skyrius ir Universiteto LGBT+ grupė kviečia į paskaitą ir diskusiją apie algoritmų neutralumų lyčių atžvilgiu.

Šiais laikais, kai mūsų gyvenimą yra persmelkusios informacinės technologijos, kur kompiuteriniai algoritmai tampa vienais pagrindinių įrankių įdarbinant žmones, įvertinant medicininius testus, siekiant gauti sveikatos draudimą, kompiuterinių algoritmų nešališkumas tampa neišvengiamu klausimu. Šiame pranešime mes apžvelgsime dabar programinėje įrangoje pasitaikančius išankstinėmis nuostatomis grįstus algoritmus, aptarsime jų priežastis, jų mums visiems daromą poveikį, pradedant nuo lyties iki rasinės bei seksualinės orientacijos diskriminacijos. Kokios yra priemonės, kurios programinėje įrangoje galėtų atsižvelgti į lyčių lygybę jau nuo pat pradžių? Programinės įrangos inžinieriams lyčių studijos tampa vis reikalingesnės. Kokie kyla iššūkiai, su kuriais susiduria lyčių tematikos tyrėjai ir lygių galimybių atstovai, norėdami suprasti kas dedasi technologinėje sferoje? Pranešimą skaitys: prof. dr. Rylee Huhne (Vokietija).

Šiai paskaitai suvokti nėra reikalingos informacinių technologijų žinios. Tai bus daugiau socialinių iššūkių ir sociokultūrinės įtakos aptarimas nei technologijų terminologijos analizė.

Kviečiame į paskaitą ir diskusiją kovo 18 d., pirmadienį, 18:30, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, 305 aud.


Partneris – Vilniaus universitetas