Pozicija dėl LRT laidos „Spalvos“

2019 m. spalio 27 d.

Universiteto LGBT+ grupė palaiko LRT laidos „Spalvos“ autorius, sukūrusius reportažą apie tos pačios lyties šeimas Jungtinėje Karalystėje. Ši nacionalinio transliuotojo laida – vienas pirmųjų (ir labai sveikintinų!) žingsnių reprezentuoti LGBT+ bendruomenę televizijoje. Mes manome, kad reikalavimai nutraukti laidų kūrimą prisidengiant Nepilnamečių apsaugos įstatymu yra bandymas ištrinti LGBT+ asmenis iš viešosios erdvės. Įžvelgiame ir žodžio laisvės suvaržymą, be ko apskritai sunku įsivaizduoti demokratiją.

Primename, kad pagal 2019 metų LR Konstitucinio Teismo išaiškinimą, šeima yra lyčiai neutrali sąvoka, o pagal Konstituciją yra „saugomos ir ginamos visos šeimos, atitinkančios konstitucinę šeimos sampratą, pagrįstą nuolatinio ar ilgalaikio pobūdžio šeimos narių santykių turiniu, t. y. grindžiamą šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas“ (žr. 32.5 nutarimo pastraipą).

Dokumentinės laidos „Spalvos“ tikslas yra nušviesti ir informuoti. Tokios laidos gali padėti užtikrinti tinkamą skirtingų grupių reprezentaciją Lietuvoje. Tai ne „už“ ar „prieš“ LGBT+, o demokratinės visuomenės pamatinių teisių klausimas.