Šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas

2020 m. balandžio 2 d.

Kviečiame į Universiteto LGBT+ grupės eilinį visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks balandžio 22 d. 18:30 elektroninėje erdvėje.

Susirinkimo darbotvarkė:

18:00-18:30 Narių registracija (ji tęsiasi visą laiką iki balsavimo pradžios)
18:30-18:35 Susirinkimo atidarymas
18:35-18:45 Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Darbotvarkės patvirtinimas
18:45-19:00 Metų finansinės ir veiklos ataskaitos pristatymas. Klausimai.
19:00-19:05 Revizijos išvadų pristatymas. Klausimai
19:05-19:35 Įstatų projekto pristatymas. Klausimai
19:35-19:45 Kandidatės Pirmininko pareigoms užimti prisistatymas. Klausimai, pasisakymai ir prieš
19:45-20:05 Valdybos narių skaičiaus tvirtinimas. Kandidatų Valdybos nario pareigoms užimti prisistatymai. Klausimai jiems, pasisakymai ir prieš
20:05-20:20 Revizijos narių skaičiaus tvirtinimas. Kandidatų Revizijos nario pareigoms užimti prisistatymai. Klausimai
20:20-20:30 Balsavimas: įstatų projekto tvirtinimas, Pirmininko, Valdybos ir Revizijos rinkimai
20:30-20:35 Balsavimo rezultatų skelbimas
20:35-20:45 Einamieji klausimai
20:45-20:50 Susirinkimo uždarymas

Kviečiame susipažinti su dokumentais ir kandidatais

Kandidatė į pirmininkes:
Ada Balčiūnaitė

Kandidatai į Valdybą:
Ernesta Smilingytė
Indrė Griciūtė
Justinas Daugmaudis
Prieglius Žuklys

Kandidatė į Reviziją:
Beatričė Vileišytė

Į Revizijos narius išsikelti taip pat bus galima ir susirinkimo metu.

Kviečiame susipažinti su dabar galiojančiais organizacijos įstatais ir su siūlomu įstatų projektu.

Visuotiniame susirinkime kviečiami dalyvauti visi nariai, balsuoti gali tikrieji nariai. Kaip visada, negalintiems/-čioms dalyvauti siūlome perleisti savo balsą kitam/-ai nariui/-ei. Dėl balso perleidimo prašome kreiptis info@universiteto.lgbt.