Patvirtintas Universiteto LGBT+ 2020-2023 metų strateginis planas

2020 m. rugsėjo 29 d.

2020 m. rugsėjo 28 d. vykusiame Universiteto LGBT+ grupės visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtintas strateginis veiklos planas, nustatantis organizacijos veiklos kryptis ateinantiems trejiems metams. Susirinkime taip pat priimta nauja įstatų redakcija, priimti sprendimai dėl narystės kitose organizacijose.

„Pirmuosius organizacijos gyvavimo metus labiau koncentravomės į organizacijos struktūros kūrimą, narių pritraukimą. Tą padarę pagaliau galėjome skirti visas jėgas išdiskutuoti ilgalaikę organizacijos viziją ir paruošti konkretų ateinančių trejų metų planą,“ – teigia Universiteto LGBT+ grupės pirmininkė Ada Balčiūnaitė.

Planas numato, kad svarbiausios trys veiklos kryptys 2020-2023 metais bus LGBT+ bendruomenės Vilniaus universitete telkimas, LGBT+ žmogaus teisių klausimų kėlimas politiniu lygmeniu ir LGBT+ žmonėms svarbių sveikatinimo bei švietimo klausimų sprendimas.

„Prie plano rengimo dirbo visa Biuro komanda ir Valdyba. Daug laiko skyrėme siekdami išsigryninti, kurios veiklos kryptys mums ateinančius metus bus prioritetinės. Tikrai daug diskutavome, vystėme bendrą organizacijos viziją ir labai džiaugiuosi, kad vienbalsiai sutarėme dėl šio plano,“ – sako Ada Balčiūnaitė.

Visuotiniame narių susirinkime taip pat svarstyta ir priimta nauja asociacijos įstatų redakcija, patikslinusi valdymo organų atsakomybių pasiskirstymą ir detaliau aprašanti kitas organizacijai svarbias vidines procedūras. Susirinkime taip pat priimti sprendimai teikti prašymą tapti Lietuvos Jaunimo organizacijos tarybų stebėtoja ir Vilniaus jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ nare.

Susipažinti su 2020-2023 m. Universiteto LGBT+ grupės strateginiu veiklos planu galite čia, o su nauja asociacijos įstatų redakcija čia.