Apie mus

Universiteto LGBT+ grupė yra Vilniaus ir Kauno aukštųjų mokyklų LGBT+ studentus, darbuotojus ir alumnus bei juos palaikančius asmenis vienijanti asociacija. Organizacijos istorija prasidėjo su VU LGBT+ grupe, kuri neformaliai veikė nuo 2015 metų, o formalią veiklą pradėjo 2018 metų rudenį. 2021 metais Universiteto LGBT+ grupė įkūrė Kauno skyrių, kurio branduolį sudarė dvejus metus neformaliai veikianti LSMU LGBT+ grupė.

Dabar organizaciją sudaro Vilniaus ir Kauno skyriai, atitinkamai vienijantis Vilniaus bei Kauno aukštųjų mokyklų LGBT+ bendruomenes.

Universiteto LGBT+ grupės tikslai yra:

  • Ugdyti visuomenės pagarbą žmogui, jo požiūriui, skatinti visuomenės toleranciją LGBT+ bendruomenės nariams, skatinti žmogaus teisių apsaugą ir mažumų integraciją;
  • Vienyti Vilniaus ir Kauno universitetų bei kolegijų LGBT+ asmenis ir visus kitus pritariančius organizacijos tikslams bendrai veiklai, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą bei pagalbą, skatinti tarptautinį ir nacionalinį bendradarbiavimą, organizuotumą bei iniciatyvumą;
  • Stiprinti aukštųjų mokyklų bendruomenių visapusę integraciją ir visų narių lygiavertiškumą.
Tolerantiško jaunimo asociacijos nuotrauka

Savo veiklą grindžiame šiomis vertybėmis:

atvirumas įvairovei, laisvė, lygybė ir bendruomeniškumas

Mūsų veikla

Švietimas

Rengiame tiek universitetų ir kolegijų bendruomenėm, tiek Vilniaus ir Kauno miestiečiams atviras paskaitas, diskusijas ir kitus renginiai, pristatančius mokslu grįstą informaciją apie LGBT+ ir lyčių studijas, kuriame tekstinį ir vizualinį turinį apie LGBT+ kultūrą Lietuvoje.

Atstovavimas

Atstovaujame LGBT+ bendruomenes universitetuose ir aukštosiose mokyklose, keliame joms kylančias problemas ir inicijuojame problemų sprendimą.

Bendruomenė

Telkiame LGBT+ asmenis ir juos palaikančiuosius, rengiame bendruomenės vakarus, bendras filmų peržiūras ir kitas laisvalaikio veiklas nariams, savanoriams ir mūsų draugams.

Universiteto LGBT+ grupės veikla jau buvo pastebėta ir įvertinta. 2019 metais organizacija buvo nominuota Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose Vaivorykštės nominacijoje už nuopelnus LGBT+ teisių atstovavimo srityje, mažinant homofobijos, transfobijos ir bifobijos daromą žalą bei skatinant LGBT+ atvirumą ir didesnę integraciją į visuomenę.

2020 metų gruodį Universiteto LGBT+ grupė laimėjo Vilniaus Jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ nominaciją ir buvo paskelbta Metų šeimyniškiausia organizacija.