Apie mus

Universiteto LGBT+ grupė yra Vilniaus universiteto LGBT+ studentus, darbuotojus ir alumnus bei juos palaikančius asmenis vienijanti asociacija. VU LGBT+ grupė neformaliai veikė nuo 2015 metų, o formalią veiklą pradėjo 2018 metų rudenį.

Universiteto LGBT+ grupės tikslai yra:

  • Ugdyti visuomenės pagarbą žmogui, jo požiūriui, skatinti visuomenės toleranciją LGBT+ bendruomenės nariams, skatinti žmogaus teisių apsaugą ir mažumų integraciją;
  • Vienyti Vilniaus universiteto LGBT+ asmenis ir visus kitus pritariančius organizacijos tikslams bendrai veiklai, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą bei pagalbą, skatinti tarptautinį ir nacionalinį bendradarbiavimą, organizuotumą bei iniciatyvumą;
  • Stiprinti Vilniaus universiteto bendruomenės visapusę integraciją ir visų narių lygiavertiškumą.
Tolerantiško jaunimo asociacijos nuotrauka

Savo veiklą grindžiame šiomis vertybėmis:

atvirumas įvairovei, laisvė, lygybė ir bendruomeniškumas

Mūsų veikla

Švietimas

Rengiame visai VU bendruomenei ir miestui atviras paskaitos, diskusijas ir kitus renginiai, pristatančius mokslu grįstą informaciją apie LGBT+ ir lyčių studijas, rašome straipsnius ir kalbiname žmones VU ir už jo ribų apie LGBT+ kultūrą Lietuvoje.

Atstovavimas

Atstovaujame VU LGBT+ bendruomenę universitete, keliame jai kylančias problemas ir inicijuojame problemų sprendimą.

Bendruomenė

Telkiame VU LGBT+ asmenis ir juos palaikančiuosius, rengiame bendruomenės vakarus, bendras filmų peržiūras ir kitas laisvalaikio veiklas nariams, savanoriams ir mūsų draugams.

Universiteto LGBT+ grupės veikla jau buvo pastebėta ir įvertinta. 2019 metais organizacija buvo nominuota Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose Vaivorykštės nominacijoje už nuopelnus LGBT+ teisių atstovavimo srityje, mažinant homofobijos, transfobijos ir bifobijos daromą žalą bei skatinant LGBT+ atvirumą ir didesnę integraciją į visuomenę.